Razem z IOCC

W kwietniu br. ELEOS podpisał porozumienie o współpracy z International Orthodox Christian Charities (IOCC), celem wspierania ofiar wojny na Ukrainie. W jej ramach udało się, jeszcze przed podpisaniem umowy, przygotować ok. 10 transportów darów za wschodnią granicę Polski. W minionym tygodniu otrzymaliśmy największe z dotychczasowych wsparć IOCC. Pozwoli ono przygotować kolejne dary oraz doposażyć w niezbędny sprzęt i wyposażenie ośrodki przyjmujące i w spierające uchodźców w naszym kraju.

Ze wspólnych zasobów zakupiono i przekazano już łóżka, łóżka polowe, pościel, prześcieradła, koce, stoły, krzesła … do takich jednostek jak: Dom Opieki w Stanisławowie, Dom Opieki i Dom Ukraińskiego Dziecka w Gładyszowie, Internat przy Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, itp.

Braciom z IOCC bardzo serdecznie dziękujemy za doskonałą współpracę i wsparcie.

Źródło: https://eleospolska.pl/razem-z-iocc