ELEOS i Tent Partnersship for Refugees na spotkaniu u Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski oraz Konsulat USA w Polsce, zorganizował w tym tygodniu (8.11.23) w Warszawie specjalne spotkanie organizacji charytatywnych i podmiotów gospodarczych zainteresowanych pomocą uchodźcom z Ukrainy. Współorganizatorem spotkania była organizacja Tent Partnership for Refugees (Tent Partnerstwo dla Uchodźców) oraz Amerykańska Izba Handlowa. Była to dobra okazja do uczczenia historycznej reakcji sektora prywatnego oraz polskiego społeczeństwa w związku z trwającą od lutego 2022 r. wojną w Ukrainie.

Spotkanie odbyło się w warszawskiej rezydencji ambasadora i zgromadziło przedstawicieli kilkudziesięciu firm i organizacji, które na co dzień aktywnie działają na rzecz uchodźców. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele ELEOS Polska, która od rozpoczęcia wojny w Ukrainie wsparła już bisko 40 tys. uchodźców, zarówno tych przebywających w naszym kraju, jak i tych mieszkających w kraju objętym wojną.

W trakcie spotkania uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia w pracy na rzecz uchodźców oraz prezentowali wnioski z badań mentoringu zawodowego dla uchodźców w Europie, a także zwracali uwagę na kwestie wymagające najpilniejszego wsparcia. Wśród nich znalazły się m.in. konieczność wsparcia przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uchodźców, a także aktywizacji i pomocy w edukacji dzieci i młodzieży, w tym również opieka w kwestii zdrowia psychicznego młodych ludzi dotkniętych traumą wojny.

„Ogromnie się cieszę i jestem dumny, że tak wiele amerykańskich firm zaangażowało się w wsparcie uchodźców z Ukrainy” – mówił ambasador Brzezinski. Dziękował też organizacji Tent oraz Amerykańskiej Izbie Handlu za ich bezprecedensową mobilizację na rzecz ekonomicznej integracji uchodźców, zapewniającej równe szanse na rynku pracy dla każdego, a także wszystkim podmiotom wspierającym uchodźców za otwarte serca i umysły.

Ambasador wyraził też ogromny podziw dla Polaków za wszechstronną i nieustającą pomoc udzielaną braciom zza naszej wschodniej granicy oraz zachęcał do dalszej pracy na rzecz potrzebujących.

Równie ciekawe były rozmowy kuluarowe. Zrodziło się w ich trakcie wiele inicjatyw i planów spotkań, które systematycznie realizowane przyniosą wiele dobrego ofiarom wojny w Ukrainie.

Źródło: https://eleospolska.pl/eleos-i-tent-partnersship-for-refugees-na-spotkaniu-u-ambasadora-stanow-zjednoczonych-w-warszawie