Informacja o prowadzeniu lekcji religii w szkołach i punktach katechetycznych

Drodzy uchodźcy z Ukrainy!

W Polsce powszechne jest nauczanie w szkołach, a także w przedszkolach przedmiotu, jakim jest religia. Należy zaznaczyć, że nie jest to przedmiot ogólny jak np. religioznawstwo. Jest to przedmiot skierowany stricte do wyznawców konkretnych religii i wyznań, stąd też program nauczania religii dla osób wyznania katolickiego, prawosławnego czy jakiegokolwiek innego jest zupełnie odmienny, a katecheci dla poszczególnych wyznań mogą prowadzić lekcję jedynie po otrzymaniu przez władze zwierzchnie swojego Kościoła, właściwego pisemnego skierowania.

Warto wiedzieć, że religia w szkole nie jest obowiązkowa, zaś każdy uczeń ma prawo do nauczania religii wyznania do jakiego należy, a więc osoby prawosławne nie powinny być skłaniane do uczęszczania na religię innego wyznania (np. katolickiego).

Zgodnie z polskim prawodawstwem, przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Jeżeli zaś w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym.

Zachęcamy zatem do zorientowania się w pierwszej kolejności, czy w szkole lub przedszkolu, gdzie się znaleźliście są organizowane lekcje religii prawosławnej lub czy w okolicy jest zorganizowana międzyszkolna grupa nauczania religii prawosławnej w punkcie katechetycznym. Z uwagi na to, że w Polsce powszechne jest nauczanie w szkołach religii katolickiej, na którą uczęszcza zdecydowana większość uczniów, warto wiedzieć, iż szkoła powinna zapewnić lekcję religii również wyznania prawosławnego oraz zgłaszać się z takim zapytaniem do wychowawców i dyrekcji szkół oraz skontaktować się z najbliższą parafią prawosławną (polecamy tutaj skorzystać z dostępnej na naszej stronie mapy parafii).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *