Kolejny etap rozbudowy świetlicy integracyjnej w Monasterze w Supraślu

Staraniem ELEOS Polska ze środków niemieckiej Evangelische Jugend Pfalzt w Monasterze w Supraślu poszerzono zakres usług oferowanych przez świetlicę integracyjno – komputerową dla dzieci mieszkańców Supraśla i uchodźców, którzy znaleźli schronienie w monasterze.

     W pierwszym etapie powstała sala informatyczno – komputerowa, w której prowadzono zajęcia z IT, fotograficzne i wyrównawczo – edukacyjne. Obecnie dzięki dotacji Evangelische Jugend Pfalz świetlica jest poszerzana o część integracyjno – terapeutyczną. W nowym pomieszczeniu znajdzie się sprzęt do ćwiczeń ruchowych, terapii ogólnorozwojowej, itp. Prowadzone będą zajęcia terapeutyczne i sportowe.

    Powoli montowane są urządzenia. Co ważne uczestniczy w tym sama młodzież. Uczy się tym współpracować i zmieniać własna rzeczywistość. 

 

Źródło: https://eleospolska.pl/kolejny-etap-rozbudowy-swietlicy-integracyjnej-w-monasterze-w-supraslu