Lublin: Transport z darami na Ukrainę.

Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska od początku działań wojennych na Ukrainie zaangażowała się w niesieniu pomocy Braciom i Siostrom z Ukrainy. W to dzieło diakonii cerkiewnej włączyły się działające na terenie diecezji fundacje „Dialog Narodów” oraz „Ekklesia”

Fundacja „Dialog Narodów” w ścisłej współpracy z diecezją wystosowała do uchodźców z Ukrainy odezwę wraz z ankietą. Obecnie z każdej parafii spływają informacje o potrzebach naszych Braci i Sióstr z Ukrainy. Fundacja służy pomocną dłonią przy usamodzielnianiu się uchodźców podczas dłuższego pobytu w Polsce, przygotowuje program szkoleniowy dla uchodźców w celu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Prowadzone są przygotowania do wydania zeszytu do ćwiczeń w języku ukraińskim dla najmłodszych „Naucz mnie Boże”, autorstwa ks. Andrzeja i matuszki Lilii Busłowskich.

Fundacja „Ekklesia” zaangażowana jest w wysyłanie transportów z pomocą humanitarną na Ukrainę, naszym Braciom i Siostrom dotkniętym agresją wojenną. Fundację wspomagają współpracujące z diecezją ośrodki partnerskie z Europy Zachodniej, szczególnie z Niemiec. Ostatnio została nawiązana współpraca ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz z Europejskim Kongresem Żydów. Ostatnie transporty pomocy humanitarnej trafiły do Kijowa do parafii św. Sergiusza z Radoneża.

W swojej działalności diakonijnej Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska napotkała wiele osób prywatnych, które wsparły działania diecezji. Duchowieństwo Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, w ścisłej współpracy z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, angażuje się w zabezpieczenie zakwaterowania, katechezy prawosławnej w szkołach dla dzieci i młodzieży, a także troszczy się o życie duchowe uchodźców. Księża docierają do ośrodków na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego, gdzie zostali zakwaterowani uchodźcy, aby umożliwić im liturgiczne przystąpienie do Świętych Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za kierowanie wszelkiej pomocy Braciom i Siostrom z Ukrainy na rachunek bankowy:
Fundacja Dialog Narodów:
14 1090 2590 0000 0001 4808 5183
z dopiskiem na ofiary wojny w Ukrainie

Dziękujemy za Waszą życzliwość.

Fot. Andrij Synyszyn

źródło: https://wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=4453&id=2