Marysia wróciła do Polski

Bracia i Siostry. W naszym świece, tak pełnym nieszczęść, chorób i wojen, musimy się nauczyć cieszyć nawet z małych sukcesów. Jednym z nich jest walka o zdrowie “naszej” małej Marysi. Naszej – bo to dzięki Waszym wpłatom i ofiarom Marysia mogła pojechać do Stanów Zjednoczonych i poddać się skomplikowanej operacji nie wykonywanej w naszym kraju, która pomoże jej rozwijać się i walczyć o normalne życie. Operacja się udała. Lekarze i rodzice są pełni nadziei. Marysia wróciła do Polski i rozpoczęła rehabilitację. Już samodzielnie stoi i z pomocą robi niedługie spacery. Ufamy, ze dalej bedzie już tylko lepiej.

           Jeśli możecie dalej wspierajcie Jej rehabilitację.

 

Ofiary na rzecz leczenia Marysi prosimy wpłacać:

Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

PKO BP 07 1020 1042 0000 8402 0487 7421

Obowiązkowo z dopiskiem: MARYSIA