Pierwsza Boska Liturgia w Łomży

10 kwietnia w V Niedzielę wielkiego postu,  z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, została odprawiona prawosławna Boska Liturgia w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży.

Nabożeństwo celebrował ks. prot. Marek Wawreniuk w asyście ks. prot. Aleksego Petrowskiego. Podczas kazania duchowny przybliżył znaczenie niedzielnego fragmentu Ewangelii o drodze Chrystusa ku Jerozolimie. W dalszej części zwrócił uwagę w szczególności na istotę owoców pokuty w życiu chrześcijanina  na przykładzie św. Marii Egipcjanki.

W trakcie liturgii wzniesiono modlitwy o pokój na Ukrainie, a także za wszystkie ofiary wojny. Na koniec odprawiono krótką żałobną litiję w intencji tragicznie zamarłych w katastrofie smoleńskiej. Podczas nabożeństwa śpiewał białostocki chór „Fili” pod dyrygenturą Marty Filimoniuk-Pagór.

W nabożeństwie uczestniczyli m.in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Komorowski, Starosta Powiatu Łomżyńskiego Lech Szabłowski, Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta Łomża Grzegorz Daniluk, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Łomży Grzegorz Rytelewski oraz Sebastian Jaworowski, prezes Fundacji „L” i członek zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. List do zebranych skierował Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Ks. prot. Marek Wawreniuk podziękował władzom miejskim Łomży oraz okolicznym samorządowcom za pomoc w przekazaniu informacji o sprawowanym nabożeństwie oraz organizacji transportu uchodźcom.

lektor Łukasz Kozłowski

Źródło: http://orthodox.bialystok.pl/pierwsza-boska-liturgia-w-lomzy/

zdjęcie z za: https://mylomza.pl