Pomoc uchodźcom z Ukrainy w ELEOS Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskie

Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie, jest ono bardzo ważne ponieważ trafiło w pierwszym momencie przybycia do nas uchodźców z Ukrainy. W wyniku działań wojennych, wiele osób przybywa nie mając ze sobą żadnych rzeczy osobistych. Zapewniamy im nocleg, wyżywienie, podstawowe środki czystości i bieliznę oraz ubranie. Taką pomoc prowadzą ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia inne organizacje cerkiewne oraz poszczególne parafie. Kościół Prawosławny w Polsce jest w szczególnej sytuacji jeśli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość uchodźców to wierni Cerkwi prawosławnej, ale pomagamy wszystkim zgłaszającym się po pomoc bez względu na wyznawaną religię i wyznanie. W tej chwili prowadzimy następujące działania : – wydawanie pomocy materialnej w formie trwałej, żywności, odzieży, bielizny i środków czystości. Wysyłanie transportów z darami na Ukrainę i do parafii położonych bliżej granicy z Ukrainą gdzie potrzeby są większe, – zabezpieczenie noclegów w parafiach i pomieszczeniach Akademii Supraskiej w Supraślu oraz w mieszkaniach prywatnych, -akcja informacyjna na temat możliwości uzyskania pomocy zarówno w ELEOS i innych organizacjach cerkiewnych jak też jednostkach publicznych (wydanie ulotki, informacje w cerkwiach podczas nabożeństw itp.) – Niepubliczna Szkoła św. Cyryla i Metodego przyjęła dzieci uchodźców na naukę w zakresie szkoły podstawowej ( ELEOS dofinansowuje naukę i obiady uczniom) – organizujemy w naszych placówkach świetlice pobytu dziennego młodszym dzieciom uchodźców, – współpracujemy z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, – pozyskujemy wolontariuszy do pracy w ośrodkach niosących pomoc, – organizujemy działania na rzecz integracji ze społeczeństwem polskim, tworzymy i wspieramy punkty nauki języka polskiego dla uchodźców, – organizujemy spotkania dla uchodźców na parafiach, gdzie można zjeść, porozmawiać, uzyskać potrzebne informacje zintegrować się ze społecznością lokalną. Pomoc można przekazać przynosząc dary do Szkoły Niepublicznej św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku ul . Waryńskiego 30 lub siedziby ELEOS ul. Warszawska 47. Darowizny i ofiary można wpłacać na nasze konto ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej 45 1240 5211 1111 0000 4926 1525

Źródło: http://orthodox.bialystok.pl/pomoc-uchodzcom-z-ukrainy-w-eleos-prawoslawnej-diecezji-bialostocko-gdanskiej/