Prezentacja Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców na rok 2023 (współpraca ELEOS Polska i UNHCR)

Prezentacja Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców na rok 2023 (współpraca ELEOS Polska i UNHCR)

W czwartek 23.02. w Warszawie Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce (UNHCR) podsumowało rok wsparcia ukraińskich Uchodźców wojennych w Polsce. Podkreślono wielkie znaczenie i osiągniecia wspólnego wysiłku obywateli Polski, środowisk lokalnych, krajowych organizacji pozarządowych, międzynarodowych organizacji humanitarnych oraz władz samorządowych i państwowych. Wśród nich był Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, którego logo widniało na elektronicznym banerze wydarzenia. Jednocześnie zaprezentowano Regionalny Plan Działań na Rzecz Uchodźców na rok 2023.

Prezentacja zgromadziła szerokie grono podmiotów zaangażowanych w działalność pomocową. Obok prowadzącego spotkanie Przedstawiciela Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce p. Kevina J. Allen obecni byli:

– reprezentujący najwyższe władze państwowe RP: p. minister Paweł Szefernaker (pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy) oraz p. Ewa Flaszyńska z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;

– przedstawiciele korpusu dyplomatycznego: ambasadorzy Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Finlandii, Japonii Austrii, przedstawiciele ambasad: Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Korei (wszystkie te państwa planują wspierać polskie działania na rzecz wsparcia Uchodźców);

– Uchodźcy i przedstawiciele organizacji ukraińskich w Polsce (np. Fundacji Nasz Wybór);

– kierownictwo i przedstawiciele polskich i międzynarodowych organizacji wspierających Uchodźców (np. ONZ, PCK, Caritas, Diakonia…);

– ELEOS i jego partnerzy w działaniach na rzecz Uchodźców – IOCC.

„Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować Polakom i polskim organizacjom pozarządowym za ten olbrzymi poryw serce i masowe wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy od samego początku rosyjskiej inwazji – powiedział rozpoczynając czwartkowe spotkanie Mark Brzeziński, Ambasador USA w Polsce – Obywatele Stanów Zjednoczonych hojnie wspierali finansowo różne działania na rzecz uchodźców w Polsce i innych państwach regionu. Obiecuję, że musimy, chcemy i będziemy kontynuować to wsparcie w bieżącym roku, ale także później, aż do momentu, w którym możliwy będzie ich bezpieczny powrót do kraju”.

Ostatnie 12 miesięcy to czas, w którym zmieniła się codzienność wielu z nas. Uchodźcom wojennym zawalił się cały świat. Polki i Polacy stanęli przed bezprecedensowym sprawdzianem gościnności, który zdali celująco. Globalne organizacje humanitarne musiały nauczyć się działać w całkowicie odmiennej rzeczywistości (nigdy dotąd nie było im dane pracować na taką skalę w rozwiniętym, europejskim państwie, unijnych zasadach i procedurach, bez specyfiki warunków typowych dla najbiedniejszych krajów świata). A polskim organizacjom pozarządowym przypadł z kolei w udziale przyspieszony, praktyczny kurs intensywnego rozwoju i dywersyfikacji aktywności. Dotyczy to także ELEOS Polska oraz innych organizacji około-cerkiewnych.

W sytuacji kryzysowej, gdy granicę przekraczają miliony uchodźców wojennych, oczy całego świata (w tym darczyńców chętnych do wspierania) zwracają się na nasz region, a ludzie dobrej woli masowo ruszają do pomocy – bardzo ważna jest koordynacja działań. Tym właśnie zajmuje się UNHCR. Pomaga władzom państwowym i samorządowym, lokalnym organizacjom pozarządowym oraz globalnym organizacjom humanitarnym planować działania, unikać dublowania aktywności oraz poszukiwać finansowania. Głównym narzędziem służącym realizacji tych celów jest właśnie Regionalny Plan Działań na Rzecz Uchodźców (Regional Refugee Response). Jest to rozbudowany dokument współtworzony i wykorzystywany przez organizacje pozarządowe.

ELEOS Polska jest jedną z około 50 polskich organizacji pozarządowych, których potencjał i doświadczenie pomagają UNHCR w codziennej pracy na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych (i vice versa). Dotyczy to zarówno realizacji aktualnych celów jak i pracy nad nowymi. A jak to się przekłada na realne działania? Chociażby sprawna organizacja wsparcia finansowego dla ponad 200 rodzin uchodźców w całej Polsce (ponad 700 osób), przygotowanie i realizacja kursów języka polskiego dla niemal 1500 ukraińskich uchodźców, wakacyjnego wypoczynku dla 600 dzieci i młodzieży, lepsze planowanie doradztwa, łatwiejsza współpraca z globalnymi darczyńcami, podjęcie współpracy z nowymi partnerami czy też nowe źródła finansowania.

Czwartkowe spotkanie zgromadziło w Warszawie dużą część środowiska wspierającego ukraińskich Uchodźców wojennych w Polsce, zarówno z obszaru realnego działania, jak i fundatorów. Był czas na wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów, które powinny zaowocować skuteczniejszymi działaniami na rzecz wsparcia uchodźców.

Źródło: https://eleospolska.pl/prezentacja-regionalnego-planu-dzialan-na-rzecz-uchodzcow-na-rok-2023-%28wspolpraca-eleos-polska-i-unhcr%29