Razem dla Ukrainy

Najlepsze efekty daje wspólny trud. Ta prawda znana jest każdemu, choć nie zawsze umiemy zgodnie z nią postępować. Czasami się jednak udaje.

Ukraińska cerkiewna Fundacja Wspierania Obrońców Ukrainy zakupiła w Niemczech specjalistyczny samochód – ambulans do przewożenia rannych spod linii frontu do jednostek lecznictwa specjalistycznego. Jednorazowo jest on wstanie ewakuować czterech leżących rannych/chorych. By mieli oni większe szanse przeżycia Evangelische Jugend- Landesjugendpfarramt wyposażyło samochód w specjalistyczny sprzęt ratujący i podtrzymujący życie wartości połowy samochodu. Sprzęt jest nowy i przystosowany do stosowania w mobilnych środkach leczniczych.

Transport (dwa samochody) wracał na Ukrainę przez terytorium Polski. W Poznaniu został wzbogacony przez dary wiernych miejscowej parafii prawosławnej św. Mikołaja, a w Warszawie przez dary ELEOS Polska zakupione ze środków własnych i Prawosławnego Autokefalicznego Kościoła w Ameryce (OCA).     

Wspólnymi siłami przy jednej inicjatywie osiągnięto dwa razy więcej niż początkowo zakładano.

Przedstawiciele ukraińskiej cerkiewnej Fundacji Wspierania Obrońców Ukrainy spotkali się z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski. Na spotkaniu omówiono dotychczasowe działania pomocowe, a także dalsze plany pomocy ofiarom wojny. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Źródło: https://eleospolska.pl/razem-dla-ukrainy