Razem można więcej

Pomagać potrzebującym trzeba niezależnie od posiadanych możliwości. Dzisiaj Uchodźcy. Jutro my możemy znaleźć się w potrzebie. Czasami warto zastanowić się czy we współpracy z pokrewną organizacją nie da się lepiej zaspokoić aktualnych potrzeb. Po co robić coś w pojedynkę kiedy można wspólnie.

     W ramach współpracy ELEOS i Ośrodka dla Uchodźców z Ukrainy w halach Global Expo w Warszawie, powyższe słowa stają się rzeczywistością. ELEOS przygotowuje projekt integracji i terapii dla Uchodźców za pośrednictwem muzyki, tańca i sztuki, a Ośrodek w Global Expo dzieli się posiadanymi zasobami z podopiecznymi ELEOS z domów pomocy społecznej (DPS). Pierwsza transza żywności, chemii gospodarczej i odzieży już dotarła do domu starców w Hajnówce.

     Ufamy, że tak zapoczątkowana współpraca będzie się dalej rozwijała.

Źródło: https://eleospolska.pl/razem-mozna-wiecej