Spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD)

Spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD)

 

W dniach 1-2.03. w Warszawie przebywała delegacja Kościoła Ewangelickiego w Niemczech na czele z pastor Annette Kurschus, przewodnicząca Rady EKD, prezeska Kościoła Ewangelickiego Westfalii.

W czwartek w siedzibie PRE dyskutowano na temat pomocy wojennym uchodźcom z Ukrainy oraz perspektywach kontynuacji i poszerzania działalności humanitarnej w Ukrainie. Uczestnikami spotkania, obok delegacji EKD i władz PRE (prezes bp. Andrzej Malicki) byli przedstawiciele Komisji Diakonijnej PRE, Diakonii Polskiej i Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS. Dzielono się doświadczeniami. Rozważano możliwości dynamizacji akcji pomocowych. Mówiono jednak również o zagrożeniach, dotychczasowych błędach i perspektywie zakończenia wojny. Podkreślano, że nawet koniec konfliktu zbrojnego nie rozwiąże wszystkich problemów. Niektóre zintensyfikuje, inne zrodzi. 

Dyskutowano jak kontynuować działalność pomocową by była ona jak najskuteczniejszą, a jednocześnie nie dopuścić do wycieczenia własnych kadr i wolontariuszy. Podkreślano potrzebę głębszej współpracy i dzielenia się doświadczeniami.      

Źródło: https://eleospolska.pl/spotkanie-komisji-kontaktow-polskiej-rady-ekumenicznej-i-kosciola-ewangelickiego-w-niemczech-%28ekd%29