W Supraślu słychać śmiechy

Informowaliśmy Państwa o działalności w Supraślu świetlicy edukacyjno – informacyjnej, finansowanej przez Diakonię Pfalz i ELEOS Polska. Skupialiśmy się na zajęciach edukacyjnych, lekcjach informatyki, dokształcaniu… ale świetlica to rownież miejsce integracji, zabawy, przełamywania kompleksów i barier za pomocą zabawy, gier terenowych, itp. Dzisiaj prezentujemy kilka zdjęć z tej właśnie formy działalności świetlicy.

Źródło: https://eleospolska.pl/w-supraslu-slychac-smiechy