Wizyta w Polsce Fundacji św. Pawła

W mijającym tygodniu gościliśmy w Polsce Ojca Andrzeja z Fundacji św. Pawła (USA). Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacja ukraińskich Uchodźców w Polsce, formami już stosowanego wsparcia i możliwościami wspólnych działań w celu polepszenia ich sytuacji. Skupiano się głównie na projektach długofalowych, w tym nakierowanych na integrację i rozwój talentów młodego człowieka (w celu polepszenia perspektyw jego dalszego rozwoju i aktywności).   

Ojciec Andrzej odwiedził m.in. Warszawę, Białystok, Supraśl… spotkał się z przedstawicielami ELEOS i partnerskich organizacji pomocowych.

Fundacja św. Pawła od wielu lat działa na płaszczyźnie pomocowej. Choć należą do niej głównie prawosławi i mocno akcentuje prawosławne wartości miłości i miłosierdzia nie stosuje kryteriów wyznaniowości w prowadzonych przez siebie działaniach. Założona i zlokalizowana w USA coraz mocniej obecna jest w Europie.

Na podstawie: https://eleospolska.pl/wizyta-w-polsce-fundacji-sw-pawla