Z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego o Community Sponsorship

W piątek 17.11. ELEOS uczestniczył w zorganizowanych przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego konsultacjach na temat “Wyzwania, możliwości i perspektywy Community Sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna”. Innymi słowy dyskutowano o możliwościach takiego prowadzenia działalności pomocowej, które obok NGO angażowały by do ww. współpracy jak najszersze masy społeczne i podmioty administracji (samorządowej, rządowej). W gronie przedstawicieli 8 organizacji pomocowych (głównie wyznaniowych) i przedstawicieli UW analizowano dotychczasowe działania – szczególnie względem uchodźców. Analizowano sukcesy ale i problemy z jakimi się zetknięto. Szczególnie wnikliwie pochylono się nad niedostatkami rozwiązań systemowych i szukano nowych form współpracy. Reasumując stwierdzono, że projekty i współpraca oparte na Community Sponsorship jest jak najbardziej efektywną i niezbędną przy tak poważnych wyzwaniach jak pomoc migrantom i uchodźcom wojennym.

 

Źródło: https://eleospolska.pl/z-wydzialem-socjologii-uniwersytetu-warszawskiego-o-community-sponsorship