Zarządzanie i finanse w organizacjach pozarządowych

Organizacje pozarządowe, w tym ELEOS, korzystają ze środków pozyskanych od darczyńców, w ramach realizacji projektów pomocowych, itp. Są to pieniądze i dobra, które w sposób efektywny i racjonalny mają wspierać ludzi chorych, mniej zaradnych… każdego kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Są to więc środki ratujące i wspierające ludzkie życie. Nie mogą być marnowane i nieracjonalnie wykorzystywane. By ustrzec się takiego niebezpieczeństwa trzeba nimi właściwie dysponować, a to wymaga jak najlepszej polityki finansowej i zarządzania organizacją – w szczególności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji działań, wraz z ich finansowaniem. 

     O tym wszystkim dyskutowano w ramach szkolenia “Zarządzanie i finanse w organizacjach pozarządowych” przygotowanego dla kierownictwa i pracowników ELEOS Polska. Organizatorem szkolenia był nasz amerykański partner Fundacja IOCC, a szkoleniowcem przybyła z Libanu p. Alice Azar (szkoleniowiec z 18 letnim doświadczeniem pracujący w kilkunastu krajach Europy, Azji i Afryki). Zajęcia (prelekcje, prezentacje, warsztaty, ćwiczenia, burze mózgu….) trwały trzy dni (25-27.09.). Omawiano zagadnienia źródeł finansowania, planowania budżetu i jego realizacji, zapoznawano się z metodami księgowania i procedurami zamówień, omawiano niezbędne procedury i strategie jakimi powinny posługiwać się NGO, itp. Pani Alice wcześniej zapoznała się z metodami pracy ELEOS i rodzajami prowadzonej dokumentacji. Kolejnym krokiem będzie wspólne opracowanie nowych standardów i procedur, dzięki którym, można będzie podnieść skuteczność działań ELEOS. 

    

      Szkolenie zakończyło się “niespodzianką”. Na ręce przedstawicieli IOCC wręczono dyplom informujący o przyznaniu organizacji Nagrody Specjalnej Dłonie Miłosierdzia. Jest to doroczne wyróżnienie, które Kapituła Nagrody (ELEOS) przyznaje osobom bądź organizacjom wyróżniającym się w danym roku w obszarze działalności charytatywnej. Wręczenie nagród ma miejsce podczas Ekumenicznej Gali Ubi Caritas. W bieżącym roku odbędzie się ona 21.09. w katedrze św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze. 

Źródło: https://eleospolska.pl/zarzadzanie-i-finanse-w-organizacjach-pozarzadowych